onsdag 3 februari 2016

Sockrad forskning


Jag har tidigare skrivit om alla forskningsrapporter som säger att kaffe i princip är bra för alla krämpor du riskerar från vaggan till graven. Drick kaffe och du slipper allt från typ cancer och klamydia till skavsår.
Att många av studierna är bekostade av kaffeindustrin självt, förvånar väl ingen?
Nu är det dags för nästa forskningsjäv. 
Den europeiska livsmedelsmyndigheten Efsa har kommit fram till att det inte finns någon bevisad koppling mellan socker och övervikt. 
Intressant! Om det inte vore så att fyra av de fem forskningsrapporter man lutar sig emot betalats – av sockerindustrin.
Efsa hävdar att det inte spelar någon roll att det är sockerindustrin som betalar forskarna. 
Då inställer sig genast frågan: Hur stora summor har sockerindustrin betalat medarbetarna på Efsa för att de ska ha den löjeväckande ståndpunkten?
Sensmoral: Lita inte på någon forskningsrapport förrän du vet hur den finansierats.

Läs mer om sockerskandalen på Sveriges Radios webb.